home -> catalogue -> Daihatsu Terios -> AWD 1997-2005

DAIHATSU TERIOS
AWD at CLIMAX SUSPENSION

Daihatsu Terios AWD

Koni -> More Info

  • Koni Shock Absorber 80 series twin tube hydraulic shocks
  • Koni Shock Absorber 86 series twin tube hydraulic struts

Ultima -> More Info

  • Ultima Shock Absorber 36mm GT twin tube gas shocks